Patent sertifikatı

Şirkətimizin müstəqil əqli mülkiyyət hüquqları

Patent adı:Asma ildırımdan qoruyucu sıxac 

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0809994.0

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Xüsusi formalı mis-alüminium məftil sıxac

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 08 860 184,8

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:İzolyasiya edən sıxac

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0809978.1

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:İldırım keçirməyən iynə izolyatoru

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0835810.8

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Yüksək gərginlikli kabel fiksatoru

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0861292.7

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Yüksək xarici intervallı ildırımdan qorunma cihazı

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0836 412,8

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Yeni növ həbsediciPatent sertifikatı

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0836 398.1

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Əvvəlcədən bükülmüş vibrasiyaya qarşı çəkic

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0836 415.1

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Enerjiyə qənaət edən asma sıxac

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0809979.6

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Mis və alüminium terminallar

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2017 2 0809975.8

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Asma tel sıxac

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2018 2 1867120.1

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Mis və alüminium terminallar

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2018 2 1867 200,7

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Gərginlik üçün sıxac

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2018 2 1867069.4

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:Sökülə bilən alüminium ərintisi tork boltu

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2020 2 0797624.1

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Patent adı:İki çıxışlı tipli izolyasiya açarı üçün universal birləşdirici sıxac

Patent sertifikatının nömrəsi:ZL 2020 2 0809254.9

Patent sahibi: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Şirkətimizin kompüter proqramlarının müəllif hüquqlarının qeydiyyat şəhadətnaməsi

proqram təminatının adı:Dartma sıxacının davamlılığının test sistemi V1.0 

proqram təminatının adı:Elektrik avadanlığının qoşulma idarəetmə sistemi V1.0

proqram təminatının adı:İzolyator testi tətbiqi proqramı V1.0

proqram təminatının adı:Mis və alüminium sıxacın aşkarlanmasına nəzarət proqramı V1.0

proqram təminatının adı:Asma sıxac avadanlığının idarəetmə sistemi V1.0

proqram təminatının adı:Ağıllı ildırımdan mühafizə monitorinqi və idarəetmə sistemi V1.0